ΙΔΕΠ: Συμμετοχή κυπριακών Σχολείων στη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+, ΚΑ229


Συμπράξεις Ανταλλαγών Μεταξύ Σχολείων (Πρόσκληση 2019)

Διευθυντές/ντριες

Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής

και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Συμμετοχή κυπριακών Σχολείων στη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+, ΚΑ229 - Συμπράξεις Ανταλλαγών Μεταξύ Σχολείων (Πρόσκληση 2019)

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έγκριση 68 προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ - Βασική Δράση 2, Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, Πρόσκληση 2019. Τα 68 σχέδια προέρχονται από 55 Κυπριακά σχολεία, τα οποία εγκρίθηκαν για να συμμετέχουν σε αυτά είτε ως συντονιστές είτε ως εταίροι, με συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους €1,875,197.00.

Υπενθυμίζεται ότι η Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων του Προγράμματος Erasmus+ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων του Ευρωπαϊκού χώρου, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την κινητικότητα και την παραγωγή διαφόρων προϊόντων/ αποτελεσμάτων, τα οποία είναι χρήσιμα για τη Σχολική Εκπαίδευση. Ένας από τους κύριους στόχους των «Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» είναι η παροχή περισσότερων ευκαιριών κινητικότητας σε μαθητές.

Αναλυτικά, τα Κυπριακά σχολεία που επιχορηγήθηκαν για υλοποίηση σχεδίων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

                                                                                        Α. Δημόσια Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης:

A/A

Όνομα Σχολείου

Κωδικός Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)

1

Δημόσιο

Νηπιαγωγείο Τίμης

2019-1-R001-KA229- 063757 4

Little Friends of Nature

24

2

Δημόσιο

Νηπιαγωγείο Τίμης

2019-1-PL01-KA229- 065118 5

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja

24

3

Α' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου

2019-1-EL01-KA229- 062480_3

Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου

12

4

Η' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου - Αναβαργού

2019-1-EL01-KA229- 062480_2

Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου

12

5

Δημόσιο

Νηπιαγωγείο Κονιών

2019-1-FR01-KA229- 062354_3

Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne

24

6

Δημοτικό Σχολείο Ταμασού

2019-1-FI01-KA229- 060890_6

Take care! Sustainable children - sustainable Earth

24

7

ΣΤ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΑ) - Αγίου Νικολάου

2019-1-UK01-KA229- 061417_6

New Ways New Skills

24

8

Γ' Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου (ΚΒ)

2019-1-CY01-KA229- 058235_1

Cultural heritage: An inclusive path for participation and exchange in Europe.

24

9

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας

2019-1-ES01-KA229- 063906_5

ENERGYTECHJourney

24

10

ΙΑ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ)- Τσίρειο

2019-1-HR01-KA229- 060859_5

Diversity and culture make the UNION

24

11

Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς (Περιφερειακό, Ενιαίο, Ολοήμερο)

2019-1-NL01-KA229- 060292_5

Together we can

24

12

Α' Δημοτικό Σχολείο Τσιρείου

2019-1-EL01-KA229- 062400 3

European Food Adventures

24

13

Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς

2019-1-EL01-KA229- 062592 3

N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. Action. "You and me in time..."

24

14

Β' Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης

2019-1-PT01-KA229- 060702 2

Games in Europe - an endless story

24

15

Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς

2019-1-R001-KA229- 063665 3

Games for Active Learning

24

16

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας

2019-1-IT02-KA229- 062318_2

Let's STEM together!

24

17

Α' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας

2019-1-FI01-KA229- 060771 6

Together - to get there

24

                                                          Β. Δημόσια Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης:

A/A

Όνομα Σχολείου

Κωδικός Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)

1

Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών

2019-1-R001-KA229- 063243 4

Pantins pour l'inclusion

24

2

Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών

2019-1-IT02-KA229- 062748_2

Let's be Eco-sustainAble, towards 2030

24

3

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου - Νήσου

2019-1-IT02-KA229- 063352_3

Scuole Anti Bullismo

24

4

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

2019-1-DE03-KA229- 060169_4

Europaisch denken - lokal handeln (Den Nachhaltigkeitsgedanken am Beispiel von Regionalitat starken)

36

5

Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας

2019-1-IT02-KA229- 062206_2

Bringing Research Into the Classroom: a Key to Sustainability

24

6

Γυμνάσιο Λινόπετρας

2019-1-R001-KA229- 063057 2

The Power of Understanding

24

7

Λανίτειο Γυμνάσιο

2019-1-CY01-KA229- 058241 1

School Web Radio

24

8

Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης

2019-1-FR01-KA229- 062345_2

AroUnd the fiRe OveR the wAters - Sharing Arts, Music and Culture for Peace and Inclusion

24

9

Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης

2019-1-FI01-KA229- 060701 5

Ways to a healthier and greener Europe

24

10

Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης

2019-1-CY01-KA229- 058247_1

Enhancing ICT skills through Exploring our European Cultural Identity

24

11

Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας

2019-1-DE03-KA229- 059768_4

Reduction of our Ecological footprint anD oUr Co2 Emission

24

12

Γυμνάσιο Αραδίππου

2019-1-DE03-KA229- 059539_3

Learning for 21st Century: skills for the future

24

13

Γυμνάσιο Ζακακίου

2019-1-DE03-KA229- 059578 3

Overcome

24

14

Γυμνάσιο Σταυρού

2019-1-FI01-KA229- 060713_5

The Goodwill Ambassadors - Let's do good together! 'Towards empowered lives and resilient nations'

24

15

Γυμνάσιο Ομόδους

2019-1-IT02-KA229- 062250_4

People Organising Redevelopment Technology and Sustainability

24

16

Γυμνάσιο Ομόδους

2019-1-CY01-KA229- 058244_1

EUROpean Sustainable Tourism And entRepreneurship

24

17

Γυμνάσιο Λατσιών

2019-1-CY01-KA229- 058408_1

Our common multicultural future in Europe via our own cultural heritage

24

18

Γυμνάσιο Λατσιών

2019-1-EL01-KA229- 062439_4

European heritage builds European identity

24

19

Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας

2019-1-IT02-KA229- 063351 4

School In Territorial Environment

24

20

Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου

2019-1-PL01-KA229- 064971 4

Folklorica

24

21

Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού

2019-1-PL01-KA229- 064886 3

Time machine

24

22

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου

2019-1-DE03-KA229- 059577_3

Europaburger werden - kulturelle Diversitat erleben

24

23

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου

2019-1-PL01-KA229- 065717 6

Wi^cej tolerancji, mniej ignorancji.

24

24

Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών

2019-1-IT02-KA229- 062229_5

European Student Theater Lab - Act for EU citizenship

24

25

Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών

2019-1-LU01-KA229- 050094 5

Notre identite, c'est notre diversite

24

26

Λύκειο Παραλιμνίου

2019-1-FR01-KA229- 062087 4

Born equal, live different

24

27

Παγκύπριο Λύκειο

2019-1-AT01-KA229- 051193_3

Sharing Key Ideas Learning for Life in Educational Digitization

 

28

Παγκύπριο Λύκειο

2019-1-IT02-KA229- 062485 6

Planning A Green Environment

24

29

Λύκειο

Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα

2019-1-CY01-KA229- 058334_1

Intercultural awareness by photography

24

30

Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος

2019-1-AT01-KA229- 051190 4

Local to Global Products

 

31

Λύκειο Αραδίππου

2019-1-N001-KA229- 060163 5

History and its effects on today's youth (HEY)

24

32

Λύκειο Αγίου Ιωάννη

2019-1-LT01-KA229- 060500 2

(S)TEAM today, make changes for tomorrow

24

33

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

2019-1-BG01-KA229- 062236_6

Artificial intelligence, technologies and jobs of the future

24

34

Λύκειο Σολέας

2019-1-DE03-KA229- 060108 5

Think Global, Act Local - Our Forests

24

35

Λανίτειο Λύκειο

2019-1-CY01-KA229- 058237_1

Volunteerism and Active Citizenship: From Individuals to Organizations

24

36

Λανίτειο Λύκειο

2019-1-PL01-KA229- 065150_4

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczni0w oraz wzmacnianie poczucia wtasnej wartosci drogg ich osobistego rozwoju

24

37

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα

2019-1-AT01-KA229- 051500_4

Teach me differently

24

Γ. Δημόσια Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:

 

 

 

 

Διάρκεια

A/A

Όνομα Σχολείου

Κωδικός Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Σχεδίου (Μήνες)

1

Τεχνική Σχολή

2019-1-CY01-KA229-

Equal Rights Great

24

Λάρνακας

058292 1

Opportunities

2

Τεχνική Σχολή

2019-1-IT02-KA229-

^e cultural heritage of

24

Λάρνακας

062619 6

our land: From art to fork

 

 

 

Schools for a green future

 

3

Γ' Τεχνική Σχολή

2019-1-DE03-KA229-

- How can we protect the

24

Λεμεσού

059691_2

environment and save resources in our daily life?

Δ. Ιδιωτικά Σχολεία:

A/A

Όνομα Σχολείου

Κωδικός Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)

1

Private Grammar and Modern Schools (Limassol) LTD

2019-1-CY01-KA229- 058264_1

Impact of Technology on Students - A teacher's perspective

24

2

Private American Academy School Limassol (English School) LTD

2019-1-PL01-KA229- 065742_4

I like to move it, move it!

24

3

PASCAL English School, Larnaca

2019-1-FR01-KA229- 062301_2

Responsibly Eating actively values European Education

24

4

PASCAL English School, Lemesos

2019-1-IT02-KA229- 062873 3

iLEARN

24

5

MH Med High LTD

2019-1-DE03-KA229- 059516 6

Europe - Let's stay together

23

6

IMS Private School

2019-1-FR01-KA229- 062383 2

L'experimentation d'une Coop-Classe

24

7

IMS Private School

2019-1-PL01-KA229- 065577 5

Math and Art walk together

24

8

Forum Private Greek School

2019-1-DE03-KA229- 059850 6

"BE GREAT - don't discriminate!"

23

9

American Academy Larnaca Alumni Foundation

2019-1-IT02-KA229- 062168_6

Europe Together: knowledge, competences and citizenship

21

Ε. Σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης:

A/A

Όνομα Σχολείου

Κωδικός Σχεδίου

Τίτλος Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου (Μήνες)

1

Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας

2019-1-AT01-KA229- 051518 4

Sports for all and with all

24

2

Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας Αμμοχώστου

2019-1-BG01-KA229- 062353_3

ynu^u^e Ha 0δ^H0cπa: ntTeBoguTe^ 3a aKTMBHM poguTe^M

14

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

847