Ημερίδα για τις Κεντρικές Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+


Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ως υπεύθυνη Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για το 2020, διοργανώνει ημερίδα πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα τις Κεντρικές Δράσεις του Προγράμματος τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Φορέας της Γενικής Διεύθυνσης  Εκπαίδευση και Πολιτισμός της ΕΕ (EACΕΑ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton Park, στις 18 Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 10:00-13:00. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, 2019.

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής

https://docs.google.com/forms/d/1PFgmrq4tCqMN9JQd1SZxwen0ziDOnhT7jvoKQhtD7YE/viewform?edit_requested=true

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

09:30-10:00

Εγγραφή συμμετεχόντων

10:00-11:00

Κεντρική Δράση Βασικής Δράσης 1

  • Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
  •  Erasmus MundusJoint Masters Degrees

 Πρόγραμμα JEAN  MONNET

 

11:30-11:45

Διάλειμμα για καφέ

11:45-12:45

Κεντρικές Δράσεις Βασικής Δράσης 2

  • European Universities
  • Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων – Sector Skills Alliances
  • Συμμαχίες Γνώσης – Knowledge Alliances στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη Δυνατοτήτων – Capacity Building στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

12:45-13:00

Κεντρική Δράση Βασικής Δράσης 3

  • Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (VET Centres of Excellence)

 13:00-13:15

 Αθλητισμός 

 
 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


981