ΙΔΕΠ: Κενή θέση Διευθυντή


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Διευθυντή, με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας, για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (επάρκεια στην εργασία), ανανέωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10/01/2020, 12:00 το μεσημέρι.

Σχετικές Πληροφορίες

Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή

Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντή

Αποδεκτά Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών

 

Ηλεκτρονική Αίτηση
Ηλεκτρονική Αίτηση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1209