ΙΔΕΠ: Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων - Πρόσκληση 2020


Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων,
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συμπράξεις Ανταλλαγών Μεταξύ Σχολείων - Πρόσκληση 2020

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση Σχεδίων Βασικής Δράσης 2 (Σχολική Εκπαίδευση), στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2020, είναι η 24η Μαρτίου 2020, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).

Η Βασική Δράση 2 αφορά διακρατικές συνεργασίες υπό τη μορφή Στρατηγικών Συμπράξεων. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν μόνο σχολεία ή διάφορους τύπους οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Eκπαίδευσης και της Κατάρτισης αλλά και σε άλλους συναφείς τομείς. Στόχος των Σχεδίων Βασικής Δράσης 2 είναι η υλοποίηση κοινών Σχεδίων που υποστηρίζουν είτε την ανταλλαγή καλών πρακτικών είτε την ανάπτυξη καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Συμμετοχή Κυπρίων Δικαιούχων σε Σχέδια Βασικής Δράσης 2 που θα υποβληθούν στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης ανέρχεται σε €2.190.522. Το 60% (€1.281.931,80) του ποσού αυτού αφορά Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων και το 40% (€854.621,20) τα Σχέδια Καινοτομίας και τα Σχέδια Ανταλλαγής Πρακτικών στον τομέα αυτό.

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης http://www.erasmusplus.cy ή επικοινωνώντας με τις λειτουργούς του ΙΔΕΠ στο τηλέφωνο 22448888 ή στο email [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


943