Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες ΙΔΕΠ για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων


Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης για το έτος 2022 στη Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διοργανώνει διαδικτυακές ημερίδες για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων. Πιο κάτω παρατίθενται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών ημερίδων ενημέρωσης και οι σύνδεσμοι για την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

27.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς)
Ώρα: 15:00 – 17:00

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Σύνδεσμος Ημερίδας στο TEAMS

31.01.2022 – Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς

Ώρα: 15:00 – 17:00

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

Σύνδεσμος Ημερίδας στο TEAMS

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


631