Το ΙΔΕΠ διοργάνωσε Επιμορφωτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, ως μία εκ των δύο Εθνικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο και ειδικότερα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για διοργάνωση και προώθηση δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (Training and Cooperation Activities), διοργάνωσε, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο επιθεωρητών των πιο πάνω Διευθύνσεων. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν “Two-day training seminar for Inspectors of Secondary General and Secondary Technical, Vocational Education and Training on the use, recognition and transferability of Learning Outcomes” και πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου 2022, στη Λεμεσό.

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν 40 Κύπριοι επιθεωρητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σωστή και αποτελεσματική χρήση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε ομιλίες και παρουσιάσεις που αποσκοπούσαν στο να δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο της χρήσης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, μέσα από παραδείγματα εφαρμογής τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε 3 παράλληλα εργαστήρια, κατά τα οποία οι συμμετέχοντες απέκτησαν εμπειρίες πρακτικής εφαρμογής, στη βάση συγκεκριμένων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος του συνεδρίου ήταν οι συμμετέχοντες επιθεωρητές να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις διαδικασίες αναγνώρισης, συσσώρευσης και επικύρωσης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, να αντιληφθούν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους στα πλαίσια των Αναλυτικών Προγραμμάτων και να γίνουν φορείς ουσιαστικής αλλαγής και μετασχηματισμού σε επίπεδο πολιτικής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου,  και ο Διευθυντής του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, απηύθυναν χαιρετισμούς προς τους συνέδρους. Το συνέδριο χαιρέτισαν, επίσης, οι Δρ Κυπριανός Λούης και Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, επιτελεί έναν από τους βασικούς του σκοπούς, που είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης και συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας γνώσης, υποστηρίζοντας την κινητικότητα ατόμων ανά την Ευρώπη αλλά και τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την αναγνώριση και επικύρωση των αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και για τη μεταφορά τους σε άλλα μαθησιακά πλαίσια, προς απόκτηση προσόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων πλαισίων Προσόντων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


291