Το ΙΔΕΠ διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για ΠΛΕ και Επιθεωρητές Δημοτικής


Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για διοργάνωση και προώθηση δραστηριοτήτων Κατάρτισης και Συνεργασίας (Training and Cooperation Activities), διοργάνωσε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης και Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν “Supporting teacher development through classroom observation and feedback” και πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου 2022, στην Πάφο.

 Στόχος του συνεδρίου ήταν οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με πιο αποτελεσματικούς τρόπους αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μέσα από την παρακολούθησή τους εν ώρα διδασκαλίας αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την παροχή στοχευμένης ανατροφοδότησης προς τους εκπαιδευτικούς αυτούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αναπτύσσονται συνεχώς επαγγελματικά και να βελτιώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με και να λάβουν γνώση από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες σε θέματα σχολικής αξιολόγησης, προερχόμενους από το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Ονησίφορος Ιορδάνου,  και ο Διευθυντής του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, απηύθυναν χαιρετισμούς προς τους συνέδρους. Το συνέδριο χαιρέτισέ, επίσης, ο Δρ Μάριος Στυλιανίδης, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε ομιλίες και παρουσιάσεις που αποσκοπούσαν στο να δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο, μέσα από παραδείγματα εφαρμογής σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε εργαστήρια, κατά τα οποία οι συμμετέχοντες απέκτησαν εμπειρίες πρακτικής εφαρμογής.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη για συλλογικότητα και  συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα. Διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι τα διάφορα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά και στον σχεδιασμό της.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο του ως Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Erasmus+, ενημερώνει για διάφορα επίκαιρα εκπαιδευτικά θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσω των δράσεών του, το πρόγραμμα βοηθά τους εκπαιδευτικούς, τους επιθεωρητές αλλά και άτομα που βρίσκονται σε επίπεδο πολιτικής να γνωρίσουν εκπαιδευτικά συστήματα και πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος, προωθείται και η μεταφορά και διάδοση στην Ευρώπη των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

 




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










583