Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά και λέγεται SUSEDI


 Η ολιστική σχολική προσέγγιση και η αειφόρος ανάπτυξη στους οργανισμούς 

Στις 9 & 10 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SUSEDI: Route to Transformation of Educational Institutions through a Whole Institution Approach to Sustainability (Erasmus+, KA2, Forward-Looking). 

Το SUSEDI, είναι ένα καινοτόμο έργο, το οποίο στοχεύει στην ολιστική μετατροπή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε οργανισμούς αειφορίας, χρησιμοποιώντας την Ολιστική Σχολική Προσέγγιση [Whole Institution Approach (WIA)]. Ζητούμενο του έργου είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να καταστούν κοινότητες μάθησης για την αειφορία, προωθώντας αλλαγές σε κοινωνικό, παιδαγωγικό και οργανωσιακό πλαίσιο. Βοηθήματα, εργαλεία εφαρμογής, καλές πρακτικές αποτελούν μόνο κάποια από τα παραδοτέα του προγράμματος.

Τη φιλοξενία και οργάνωση της συνάντησης ανέλαβε την ομάδα του Mediterranean Management Center (MMC), η οποία συντονίζει το πρόγραμμα. Η συνάντηση έγινε στα κεντρικά γραφεία της MMC, στη Λευκωσία, όπου έδωσαν το παρόν τους τόσο εταίροι του προγράμματος από την Ιταλία, Μάλτα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ελλάδα, Ισπανία και οι εταίροι-φορείς εκπαίδευσης από την Κύπρο, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ολοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο οργανώθηκε από το MMC, το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Μονάδα Εκπαίδευσης για Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο να αναλυθούν οι διεθνείς πολιτικές σε ότι αφορά την Ολιστική Σχολική Προσέγγιση (ΟΣΠ), να παρουσιασθούν καλές πρακτικές από τις συμμετέχουσες χώρες σε ότι αφορά την ΟΣΠ, όπως επίσης και να εξετασθούν ζητήματα σχετικά με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για την οργάνωση ενός οργανισμού με βάση την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ΟΣΠ. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πρόοδο και τη διαχείριση του έργου και πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη του συστημικού πλαισίου για τον αειφόρο προσανατολισμό των σχολείων με βάση την ΟΣΠ, στο οποίο θα στηριχθούν οι μελλοντικές δράσεις του έργου.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικεντρώθηκαν: α) στη συζήτηση των στόχων και των βημάτων για την εξεύρεση καλών πρακτικών που αφορούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΕΑΑ μέσω της ΟΣΠ, β) στην παρουσίαση του εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας, γ) στην παρουσίαση της στρατηγικής για διάδοση και αξιοποίηση του έργου, και δ) στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και στην αξιολόγηση του έργου.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι ήταν ένα παραγωγικό διήμερο με τους εταίρους να δηλώνουν ενθουσιασμένοι που είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με άτομα και οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα και αποτελούν μέρος μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας αφοσιωμένης στην προσπάθεια για τη δημιουργία οργανισμών προσανατολισμένων στην αειφορία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


618