Κατάλογος εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων


Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), υπενθυμίζει όλους τους ιδιοκτήτες των ήδη εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.) ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9.-(4) και 28.-(2) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2018, από τις 25/07/2021 θα βρίσκεται σε ισχύ μόνο το ΜΗΤΡΩΟ Α, ως ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια του ΥΠΠΑΝ.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που δεν είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ Α, να διευθετήσουν τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν, ώστε να προχωρήσουμε στην καταχώριση τους στο ΜΗΤΡΩΟ Α, έγκαιρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας. Η νέα νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, στον διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi /nomothesia.html

Οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, των οποία τα ιδιωτικά φροντιστήρια είναι καταχωρημένα στον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ και δεν έχουν αποστείλει τα έντυπα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020–21» και Ι.Φ.5./ΥΠΠΑΝ, θα πρέπει να τα αποστείλουν το συντομότερο δυνατό για έλεγχο των στοιχείων τους, έτσι ώστε, εάν δεν έχουν εκκρεμότητες, να καταχωριστούν στο ΜΗΤΡΩΟ Α. Τα έντυπα αυτά βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html

Οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων τα οποία είναι καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ Β, θα πρέπει να αποστείλουν, σε πιστοποιημένα αντίγραφα, όλα τα πιστοποιητικά που υπολείπονται και αφορούν τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις (άδεια οικοδομής ή/και τελική έγκριση από τον δήμο/έπαρχο) του φροντιστηρίου τους, έτσι ώστε να καταχωριστούν στο ΜΗΤΡΩΟ Α.

Πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέου Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται στον διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html

Σε περίπτωση που κάποιο εγκεκριμένο Ιδιωτικό Φροντιστήριο έχει τερματίσει τη λειτουργία του, παρακαλείστε όπως ο ιδιοκτήτης συμπληρώσει και αποστείλει στο ΥΠΠΑΝ το έντυπο Ι.Φ.3./ΥΠΠΑΝ για τερματισμό λειτουργίας, που βρίσκεται στο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html 

Σε περίπτωση που κάποιο Ιδιωτικό Φροντιστήριο βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας και δεν επιθυμεί να συνεχίσει το αίτημα του για ίδρυση και λειτουργία, παρακαλείστε όπως, ο ιδιοκτήτης συμπληρώσει και αποστείλει στο ΥΠΠΑΝ το έντυπο Ι.Φ.4./ΥΠΠΑΝ για απόσυρση αίτησης, που βρίσκεται στον διαδικτυακό σύνδεσμο:  http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/diadikasies-entypa.html   

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1046