Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ εκπροσώπησε την Κύπρο στην 3η Συνάντηση EU Teachers’ Testing Panel


Στην 3η Συνάντηση του EUTeachersTestingPanel, μια διοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει κάθε χρόνο μόνο ένας εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εκπροσώπηση της Κύπρου, επιλέγηκε ο εκπαιδευτικός του ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Μάριος Μιχαήλ, μια επιλογή που τιμά ιδιαίτερα το σχολείο μας.

Στη συνάντηση αυτή οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.  Ακόμη, συμμετείχαν σε εργαστήρια για την παραγωγή νέων διδακτικών υλικών που αναρτώνται στη «Γωνιά Μάθησης» της επίσημης σελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη Διεύθυνση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter415