Το Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη , για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο Σχολείο, για την περίοδο από 11 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαϊου 2021.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο Σχολείο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.  

1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου.

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου και

4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον «Περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο».

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του Σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του Σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το Σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.

Για τη θέση, θα προτιμηθούν κάτοχοι:

  1. Πτυχίου Ψυχολογίας
  2. Πτυχίου Κοινωνιολογίας
  3. Πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


400