Επικύρωση διορισμών με δοκιμασία εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Θρησκευτικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Μαρία Ιουλιανού                                                                                                                                                                           

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φιλολογικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Λουκία Αγγελή                                                                                                                                                                            Παναγιώτης Τοφή                                                                                                                                                                        Μαρία Χριστοδούλου                                                                                                                                                                  Ιωάννα Βασιλειάδου                                                                                                                                                                    Μαρία Γιάλλουρου                                                                                                                                                                        

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Αγγελική Βρυωνίδου                                                                                                                                                                    Αναστασία Γεωργαλλά                                                                                                                                                                 

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Εμπορικών/ Οικονομικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:

Ευδοκία Πίτσιλλου                                                                                                                                                                       Μαρίνα Ανδρέου                                                                                                                                                                           

Ο διορισμός με δοκιμασία του πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μουσικής, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Παύλος Παλαιχωρίτης                                                                                                                                                                  

Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Οικιακής Οικονομίας, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Δέσπω Παπαδοπούλου                                                                                                                                                               

Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Γεωγραφίας, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Αλίκη Ανδρέου                                                                                                                                                                             

Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από τις 18 Νοεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Θρησκευτικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:

Μαρία Μανάκου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2434