Ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης νέος πρόεδρος της Επιτρ. Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας


Μετά από θητεία έξι ετών (2017-2022) στη σχετική επιτροπή και κατέχοντας τη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Παιδείας, το Εκτελεστική Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας ενέκρινε την εκλογή του Προέδρου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, καθηγητή Γρηγόρη Μακρίδη για τα έτη 2023 και 2024 στη θέση του νέου Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας. Η τιμητική αυτή εκλογή τιμά την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και όλο τον Μαθηματικό και Εκπαιδευτικό κόσμο της Κύπρου. Την Επιτροπή Παιδείας αποτελούν Μαθηματικοί από Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ισραήλ και Κύπρο. 

Ο κύριος στόχος της Επιτροπής Παιδείας είναι η παρακολούθηση και η μελέτη εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν τόσο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας όσο και ευρύτερα τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Κύρια αποστολή είναι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας(ΕΜΕ), ώστε να ενεργεί για εκπαιδευτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων παιδαγωγικής, δημιουργικότητας στην Μαθηματική σκέψη και μάθηση, προώθηση των Μαθηματικών και εξέλιξης της μάθησης στα Μαθηματικά. Στόχος επίσης είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου στη Μαθηματική εκπαίδευση και να αναπτύξει συνδέσεις και συνεργασίες με τις Εθνικές Μαθηματικές Εταιρείες Διεθνώς.

Η Επιτροπή Παιδείας έχει επίσης τη νέα αποστολή δημιουργίας μιας εξωτερικής διεθνούς ομάδας ειδικών στη Μαθηματική Παιδεία η οποία να λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Επιτροπή Παιδείας και γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


641