Ίδρυμα Κρατ. Υποτροφιών: Υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τo 2016/17


 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και ξένους υπηκόους για διεκδίκηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό, από 22 Αυγούστου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 403 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 85, από:

  • Τα Γ ραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
  • Τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες,
  • Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες,
  • Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 2.00 μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία, ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433. Τα έντυπα της Ανακοίνωσης και της παρούσας Αίτησης, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη διεύθυνση www.cyscholarships.gov

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


50