ΙΚΥΚ: Υποτροφίες για σπουδές σε Ναυτική ακαδημία στην Κύπρο- Ακαδημαϊκό έτος 2018/19


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας για σπουδές πλήρους φοίτησης στις Ναυτικές Ακαδημίες στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 425 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 94, από:

  • Την ιστοσελίδα τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.shipping.gov.cy
  • Τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
  • Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου μέχρι την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2:00μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREGTOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22 456433 και 25823701.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


362