Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2019/2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τις 10 Ιανουαρίου 2020:

• Στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία,

• Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες,

• Στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και

• στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ, είτε όπως αναφέρεται πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Επαρχία Λεμεσού: ΚΕΠ Λεμεσού, Πελενδρίου και Κολοσσίου

Επαρχία Λάρνακας: ΚΕΠ Λάρνακας

Επαρχία Πάφου: ΚΕΠ Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς

Επαρχία Αμμοχώστου: ΚΕΠ Αμμοχώστου.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι από φέτος ο αριθμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους, έχει μειωθεί σημαντικά. Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευθεί σχετικός κατάλογος στην ιστοσελίδα του ΙΚΥΚ, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συγκέντρωσή τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3672