Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: Υποβολή αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές για το 2019-20


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είναι διαθέσιμες από τις 20 Φεβρουαρίου 2020:

  • Στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία.
  • Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες.
  • Στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες.
  • Στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. http://www.cyscholarships.gov.cy

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ, είτε όπως αναφέρεται πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Επαρχία Λεμεσού: ΚΕΠ Λεμεσού, Πελενδρίου και Κολοσσίου

Επαρχία Λάρνακας: ΚΕΠ Λάρνακας

Επαρχία Πάφου: ΚΕΠ Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς

Επαρχία Αμμοχώστου: ΚΕΠ Αμμοχώστου.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


937