Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: Τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα, που λήφθηκαν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολίτη παγκύπρια για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, οι αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές δεν θα παραλαμβάνονται. 

Ως εκ τούτου, μέχρι και τις 20/03/2020 που λήγει η περίοδος υποβολής αιτήσεων οι πολίτες όλων των επαρχιών, μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με όλα τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα/πιστοποιητικά μέσω των εταιρειών μεταφορών ή των κυπριακών ταχυδρομείων στην πιο κάτω διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή

Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία 

Εάν μετά από τον σχετικό έλεγχο στον οποίο θα προβεί το Προσωπικό του ΙΚΥΚ, διαπιστωθεί ότι η υποβληθείσα αίτηση είναι ελλιπής, θα αποστέλλεται σχετική επιστολή στον/στην ενδιαφερόμενο/νη, για να αποστείλει τα έγγραφα, που υπολείπονται εντός χρονικής διάρκειας ενός μηνός από την ημερομηνία, που θα φέρει η ενημερωτική προς αυτόν /ήν επιστολή του ΙΚΥΚ.     

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


825