ΙΚΥΚ: Κρατικές υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία


Κρατικές υποτροφίες για σπουδές πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 1 ή/και Master 2) στη Γαλλία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεκδίκηση έντεκα κρατικών υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές και έξι κρατικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές(επιπέδου Master)σε πανεπιστήμια της Γαλλίας.  Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 441 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 107, από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cyκαι να την παραδώσουν ή αποστείλουν (συστημένη) ή μέσω εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης7, Greg Tower, 3ος όροφος,1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, ώρα 2:00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ: 22456433 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]                                                                                
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1127