Παραχώρηση Υποτροφίας για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη Γαλλία


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση μίας κρατικής υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχεται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 443 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 109, από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν (συστημένη) ή μέσω εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, ώρα 2:00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ: 22456433 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].   

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1271