Υποτροφίες ΙΚΥΚ για σπουδές Μάστερ, διάρκειας 2 ετών, στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φες στο Μαρόκο


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση τριών κρατικών υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές, για σπουδές επιπέδου Μάστερ, διάρκειας δύο ετών, στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο της Φες στο Μαρόκο (Euromed University of Fes, Morocco).    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 444 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 110 από:

  • Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
  • Την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν είτε διά χειρός, στα γραφεία του ΙΚΥΚ, είτε μέσω: (α) ταχυδρομείου, (β) υπηρεσιών ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία, (γ) Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]  μέχρι την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 2:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22 456433.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1014