ΙΚΥΚ: Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας για προπτυχιακές- μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 2021/22


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου για σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια της Γαλλίας, είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 μόνο στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται/αποστέλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή μέσω ταχυδρομείου, ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία, ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαβάσουν την σχετική ανακοίνωση και να εξασφαλίσουν την αίτηση που αφορά στη διεκδίκηση υποτροφίας μόνο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.cyscholarships.gov.cy.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στην αίτηση και να επισυνάψετε όλα τα έγγραφα που σας αφορούν όπου αυτό απαιτείται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22456433.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3036