Ημερομηνίες για συνεντεύξεις για προαγωγή για Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά /Βιολογία και Φιλολογικά


Μαθηματικά και Φυσιογνωστικά/Βιολογία: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 Φιλολογικά: 18, 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2012

Θα ακολουθήσει νέα λεπτομερής ανακοίνωση εντός των προσεχών ημερών, με τα ονόματα των υποψηφίων και τη σειρά με την οποία θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


117