Οι γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία

17 Αυγ 2018 - 10:38


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

30 Ιουλ 2018 - 15:11


Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας

20 Ιουλ 2018 - 17:09


Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

17 Ιουλ 2018 - 16:22


Με την έγκριση τους δόθηκαν τα ονόματα των πρωτεύσαντων, διευκρινίζει η Προϊσταμένη Υπ. Εξετάσεων το

07 Ιουλ 2018 - 14:24


Οι άριστοι των αρίστων (πρωτεύσαντες) των Παγκυπρίων 2018 ανά πλαίσιο πρόσβασης

06 Ιουλ 2018 - 12:47


Κατανομή θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές ανά Σχολή

06 Ιουλ 2018 - 12:40


Μέσοι όροι ανά μάθημα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 και 2016

06 Ιουλ 2018 - 12:35


Τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 για τα ΑΑΕΙ Κύπρου

06 Ιουλ 2018 - 12:31


Σήμερα το μεσημέρι τα αποτελέσματα για ειδοχή στα δημ. πανεπιστήμια της Κύπρου

05 Ιουλ 2018 - 10:43

Newsletter