ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική)

06 Σεπ 2019 - 12:21


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Προδημοτική)

06 Σεπ 2019 - 12:12


ΕΕΥ: Προκήρυξη μίας θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής, για την Ειδική Εκπαίδευση

05 Σεπ 2019 - 12:47


ΕΕΥ: Διόρθωση - Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

03 Σεπ 2019 - 14:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΠΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

03 Σεπ 2019 - 14:02
ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη Μέσης 2019

02 Σεπ 2019 - 15:21


ΕΕΥ: Προαγωγή ΠΛΕ Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

02 Σεπ 2019 - 15:13


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης

02 Σεπ 2019 - 15:06


ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

02 Σεπ 2019 - 13:29
Newsletter