ΕΕΥ: Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου

08 Αυγ 2019 - 13:44


ΕΕΥ: Στελεχωση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου 2019-20

08 Αυγ 2019 - 13:41


Επ/θέτηση αορίστου διάρκειας, μετατροπή συμβ. σε αορίστου διαρκείας, διορισμοί με σύμβ. Δημοτικής

06 Αυγ 2019 - 14:58


ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2019-2020

06 Αυγ 2019 - 14:48


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

05 Αυγ 2019 - 14:40


Επ/θέτηση αορίστου διάρκειας, μετατρ. συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας, διορισμοί με σύμβαση Ειδικής

02 Αυγ 2019 - 14:40


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής)

02 Αυγ 2019 - 14:29


Επ/θέτηση αορίστου διάρκειας, μετατρ. συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας, διορισμοί με σύμβαση Πρ/τικής

02 Αυγ 2019 - 14:22


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής

02 Αυγ 2019 - 14:08


ΕΕΥ: Μόνμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

02 Αυγ 2019 - 14:00
Newsletter