ΕΕΥ: Προαγωγές σε Βοηθό Διευθυντή στα Φιλολογικά

25 Νοε 2015 - 12:30


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση Εκπαιδευτικών Δημοτικής

20 Νοε 2015 - 13:03


ΕΕΥ: Διαφοροποίηση καταλόγου για συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής

20 Νοε 2015 - 13:01


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

19 Νοε 2015 - 12:54


EEY:Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής

19 Νοε 2015 - 12:43


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής (Φιλολογικά 28 θέσεις)

17 Νοε 2015 - 13:15


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

17 Νοε 2015 - 12:04


Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

12 Νοε 2015 - 12:37


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

11 Νοε 2015 - 14:42


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής

10 Νοε 2015 - 12:04
Newsletter