Τραγική η κατάσταση όσον αφορά τη Βιώσιμη Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ε.Ε.


Το Ινστιτούτο Κύπρου πρωτοστάτης στη ανατροπή του αρνητικού κλίματος

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα ανεξάρτητης έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο, για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Αειφόρου Ανάπτυξης έως το 2030. Μάλιστα η Κύπρος μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία φιγουράρουν στις τελευταίες θέσεις, την ίδια στιγμή που Δανία, Σουηδία και Φινλανδία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο, ανάμεσα στους 28.

Την έκθεση ετοίμασαν το Δίκτυο Βιώσιμης Αειφόρου Ανάπτυξης (SDSN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP), και καταδεικνύει περίτρανα την απουσία ενιαίας πολιτικής της ΕΕ, για  θέματα που αφορούν τη Βιώσιμη Αειφόρο Ανάπτυξη, και έχουν επιφέρει αλλεπάλληλες αρνητικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη, αλλά και τρίτες χώρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο χαμηλό βιοτικό επίπεδο αρκετών χωρών, στα τραπεζοοικονομικά κέρδη μέσω του αθέμιτου ανταγωνισμού, στο συνεχιζόμενο εμπόριο όπλων και στην αλόγιστη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, που προκαλούν την καταστροφή της βιοποικιλότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, οι μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται στη ζήτηση γεωργικών, δασικών και αλιευτικών μη ανανεώσιμων προϊόντων.

Για να ανατραπεί η τραγική αυτή εικόνα, θα πρέπει, βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, η ΕΕ να εστιάσει στην προώθηση στρατηγικών λύσεων για πλήρη απάλειψη της εκπομπής ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των μεταφορών, των κατασκευών και της βιομηχανίας. Επιβάλλεται επίσης η ΕΕ να συμβάλει άμεσα στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στη μείωση των αποβλήτων, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, στη δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών σε γεωργία και παραγωγή τροφίμων. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και  η επένδυση στην εκπαίδευση, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, μέχρι το 2050.

Παράλληλα κρίνεται επιτακτική ανάγκη, η ΕΕ να συμμετάσχει πιο ενεργά στη διεθνή διπλωματία, για την προώθηση της Βιώσιμης Αειφόρου Ανάπτυξης και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή φόρα και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμβάσεις, αλλά και της προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδύσεων για το σκοπό αυτό.

Στον αγώνα για αλλαγή του αρνητικού κλίματος  εντάσσεται και η πρωτοβουλία της Κύπρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την προσφώνησή της 74ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του. Στο πλαίσιο αυτό, το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κύπρου (CREF) και το Ινστιτούτο Κύπρου έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εγκαθίδρυση και καθιέρωση ενός κυπριακού παραρτήματος του Δικτύου Επίλυσης Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN), το οποίο διευθύνεται από το καθηγητή Jeffrey Sachs, μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη Έκθεση αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη ποσοτική έρευνα, στην οποία προσδιορίζονται λεπτομερώς οι πολιτικές προτεραιότητες, που η ΕΕ οφείλει να θέσει στο επίκεντρο της ατζέντας της.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ: www.sdgindex.org/EU
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter354