Το Ινστιτούτο Κύπρου εγκαινιάζει βιωματικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες


Συνεχίζοντας τις καινοτόμες δραστηριότητές του στα πλαίσια του χορηγούμενου ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας του H2020 «Promised: Promoting Archaeological Science in the Eastern Mediterranean» (Νο 811068), το Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσε σειρά βιωματικών εργαστηρίων για μέλη της Σχολής Τυφλών.

Τα εργαστήρια ανέπτυξαν μία αφηγηματική απόδοση της ιστορίας του ανθρώπου, όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσω του υλικού πολιτισμού, των ανθρώπινων οστών και των αρχαίων φυτών. Έμφαση δόθηκε στην ψηλάφηση πρώτων υλών, εκμαγείων οστών και σύγχρονων φυτών ώστε οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια να αντιληφθούν άμεσα βασικές πτυχές της αρχαιολογικής επιστήμης. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μίας μακράς συνεργασίας με την Ομοσπονδία Ασθενών Κύπρου και τις οργανώσεις-μέλη της.

Σύμφωνα με την κυρία Θάλεια Ασσιώτου, λειτουργό στη Σχολή Τυφλών: Η ομάδα μαθητών της Σχολής Τυφλών παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των βιωματικών εργαστηρίων που διαμορφώθηκαν ειδικά για τις ανάγκες τους. Η ακοή, η aφή, η όσφρηση -αισθήσεις ιδιαίτερα αναπτυγμένες στα άτομα με οπτικές αναπηρίες- αποτέλεσαν τα μέσα για την κατανόηση των επιμέρους θεμάτων. Παράλληλα η θετικότητα, και η καλλιέργεια του αισθήματος του συνυπάρχειν εκ μέρους των καθηγητών, άφησε τους μαθητές με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter324