ΙΚύ: Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάστερ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά


Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ του Ινστιτούτου Κύπρου «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά» («Digital Cultural Heritage») δέχεται αιτήσεις για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020 από ενδιαφερόμενους υποψήφιους. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δυνατό υπόβαθρο σε θέματα και σπουδές που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά, είτε από τον ευρύτερο χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Αρχαιολογία, Τέχνη και Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ιστορία, Μουσειολογία κ.α.), είτε από το  πεδίο της Αρχιτεκτονικής και των Εφαρμοσμένων Τεχνών (ιστορικό  δομημένο περιβάλλον, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, εφαρμοσμένες τέχνες στην πολιτιστική κληρονομιά), είτε από το αναπτυσσόμενο πεδίο των Επιστημών της Τεχνολογίας και των Υπολογιστών (multimedia, digital imaging and technical photography, computer graphics, computer vision, visualization, semantics and knowledge organization, databases and data management).

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητες στο ευρύ πεδίο των επιστημών και των σπουδών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τα σχετικά ψηφιακά δεδομένα να παράγονται με ταχύτατους ρυθμούς τόσο από τους δημόσιους (αρχαιολογικές αρχές και πολιτιστικοί οργανισμοί) όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς (μουσεία, ιδρύματα πολιτισμού). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει μια μοναδική διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στην έρευνα, τη διαχείριση και την προστασία  της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και γενικότερα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, το οποίο στοχεύει στην παροχή νέων επιστημονικών γνώσεων που θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν την ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των συμμετεχόντων. Επίσης, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ενισχύσει τους συμμετέχοντες με ένα ευρύ φάσμα μεταβιβάσιμων πρακτικών δεξιοτήτων που θα τους προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας του παρόντος και του μέλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες φοιτητές για μια καριέρα ως επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ισχυρό υπόβαθρο σε ψηφιακά εργαλεία και επιστημονικές μεθόδους, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα της Αρχαιολογίας, της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, της Μουσειολογίας ή της Μελέτης, Αποκατάστασης και Διαχείρισης του Ιστορικού Δομημένου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμοζόμενες μεθόδους και προσεγγίσεις σε πραγματικά προβλήματα στο πεδίο σε συνεργασία με βασικούς φορείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο νησί.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, αντιστοιχεί σε 90 ECTS και προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Ινστιτούτο Κύπρου θα προσφέρει υποτροφίες, σε φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Θα προσφερθούν και ευκαιρίες για ερευνητικές υποτροφίες (research assistantships).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αιτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy, ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο [email protected] ή στο τηλέφωνο: +357 22208614. Η πρώτη προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 31η Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν δύο προθεσμίες στις 15 Απριλίου και στις 15 Ιουλίου (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις  επιπρόσθετες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy).

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

300