Ινστιτούτο Κύπρου: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ 2020-21


Το Ινστιτούτο Κύπρου διαβεβαιώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ότι η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στη διαδικασία εισδοχής. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους, γίνονται ενέργειες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως δέχεται αιτήσεις εισδοχής για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020. Το Ινστιτούτο προσφέρει διάφορες ευκαιρίες χρηματοοικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων υποτροφιών, στη βάση ακαδημαϊκής αριστείας και προσόντων καθώς επίσης και γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας όπως τις ερευνητικές υποτροφίες (research assistantships) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Προγράμματα Σπουδών:

(Simulation and Data Science, MSc)

 (Environmental Sciences, MSc/MPhil)

  (Digital Cultural Heritage, MSc)

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου διατηρεί μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου τους οποίους ενσωματώνει πλήρως στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Απόφοιτοι των προγραμμάτων μας κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό́ χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποτροφίες προσφέρονται με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον των φοιτητών να σπουδάσουν στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο. Τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία για υποβολή αίτησης είναι 15 Ιουλίου 2020.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.cyi.ac.cy ή τηλεφωνικώς στο +357 22208614.

Τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second Cycle Degree Guidelines).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1616