ΙΚυ: Προκήρυξη θέσεων στο CaSToRC


Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου φιλοδοξεί να προσλάβει επιστήμονες με γνώσεις υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC) και άριστες επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες για να εργοδοτηθούν στο νέο χρηματοδοτούμενο Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων HPC στο πλαίσιο του EuroHPC Joint Undertaking.

Οι αρμοδιότητες των επιτυχόντων θα περιλαμβάνουν ερευνητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες θα πραγματοποιούν προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας και ανάλυση δεδομένων στους τομείς ενδιαφέροντος του Κέντρου. Επίσης θα είναι σε θέση να αναπτύξουν αλγόριθμους και κώδικες για επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές προς την κατεύθυνση του exascale. Χρησιμοποιώντας την εθνική και ευρωπαϊκή υποδομή HPC, η ομάδα που θα συγκροτηθεί θα αναλύσει μεγάλα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων, καθώς και θα υποστηρίξει ερευνητές στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία στον τομέα των υπερυπολογιστών. Το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων HPC στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρήση του HPC για την έρευνα και καινοτομία μέσω εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και στην παροχή κατάλληλης κατάρτισης για τον ακαδημαϊκό, κυβερνητικό και βιομηχανικό τομέα.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν ένα γενναιόδωρο πακέτο οικονομικών απολαβών και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον με μακροπρόθεσμη προοπτική σταδιοδρομίας. Η αρχική περίοδος εργοδότησης θα είναι διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Αυγούστου 2020. Οι θέσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να πληρωθούν.

Για να υποβάλετε αίτηση, ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://jobboard.cyi.ac.cy/?q=1959648241

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


746