Έρευνα ΙΚύ: Σημαντικά οφέλη για την υγεία και την οικονομία από τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας από γεωργικές δραστηριότητες


Τα σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη μείωση των ποσοστών πρόωρης  θνησιμότητας, σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για τη μείωση των θανατηφόρων εκπομπών αμμωνίας, το 96% των οποίων προέρχονται από γεωργικές δραστηριότητες, καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ).

Συγκεκριμένα η έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου με επικεφαλής τον Ηλία Γιαννάκη, Επιστημονικό Ερευνητή του Ερευνητικού Κέντρου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων του ΙΚυ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση των εκπομπών αμμωνίας από γεωργικές δραστηριότητες μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, και τις οικονομίες των χωρών, που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα, το οικονομικό όφελος από τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης θνησιμότητας στην Ευρώπη ανέρχεται σε 14.837 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος των μέτρων ελέγχου των εκπομπών αμμωνίας, στη βάση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, κυμαίνεται από 80 εκατομμύρια ευρώ (σε ότι αφορά την τροφή των ζώων χαμηλή σε άζωτο) έως 3.738 εκατομμύρια ευρώ (σε ότι αφορά την στέγαση ζώων με χαμηλές εκπομπές).

Όπως τονίζει η Επιστημονική Ερευνήτρια του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα του ΙΚυ,  Jonilda Kushta, η οποία πραγματοποίησε την ανάλυση της ατμοσφαιρικής μοντελοποίησης μαζί με τον Καθηγητή Jos Lelieveld, η μείωση των εκπομπών αμμωνίας από γεωργικές δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) και των δραματικών επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης θνησιμότητας.

Στην μελέτη του Ινστιτούτου Κύπρου, αξιολογήθηκαν το κόστος και τα οφέλη από τέσσερις διαφορετικούς τρόπους μείωσης των εκπομπών αμμωνίας από γεωργικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα ανώτατα όρια εκπομπών αμμωνίας για το 2020. Οι τρόποι αφορούν τη τροφή ζώων χαμηλή σε άζωτο, την αποθήκευση κοπριάς, τη στέγαση ζώων με χαμηλές εκπομπές και τις τεχνικές βελτίωσης ή αντικατάστασης της εφαρμογής λιπασμάτων ουρίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαίτησε την εφαρμογή μέτρων μείωσης των εκπομπών σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της, καθώς δώδεκα χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, είχαν ήδη επιτύχει τους στόχους εκπομπών τους για το 2020. Η Βοηθός Καθηγήτρια Υδρολογίας και Διαχείρισης Υδάτων του Ερευνητικού Κέντρου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων του ΙΚυ, Δρα Adriana Bruggeman, ανέφερε ότι οι στόχοι των εκπομπών θα γίνουν αυστηρότεροι στην ΕΕ και ότι η Κύπρος θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει άμεσα μέτρα μείωσης της αμμωνίας στον γεωργικό τομέα.

Είναι επίσης σημαντικό τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη από τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας στον γεωργικό τομέα να μετακυλιστούν στους καταναλωτές με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρει  ο καθηγητής Jos  Lelieveld, οι αγρότες δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς μόνοι τους, ενώ  η περιβαλλοντική υποβάθμιση του θέματος κρύβει σημαντικές δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς, σε συνδυασμό με κίνητρα για την αειφόρο παραγωγή τροφίμων.

Δεδομένων των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τα αναδυόμενα κοινωνικά οφέλη, η έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου τονίζει το σημαντικό ρόλο της επενδυτικής στήριξης των μέτρων για μείωση των εκπομπών αμμωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στο «Science for Environment Policy» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι διαθέσιμη εδώ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


382