ΙΚύ: Πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Παρισίων


Η Κυπριακή Πρωτοβουλία στη μάχη κατά της Κλιματικής Αλλαγής 

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για την επέτειο  της υπογραφής της Συνθήκης των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, περιγράφει με αυστηρότητα την εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση στην οποία οδηγείται ο πλανήτης. Ο Antonio Guterres κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επερχόμενες συνέπειες της αλόγιστης διαχείρισης του πλανήτη. Παράλληλα απευθύνει δραματική έκκληση για την εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας, υποδεικνύοντας ότι η μετρίαση αυτών των συνεπειών αυτών χρήζει συλλογικής δέσμευσης, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη και της ανθρωπότητας.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση σε ακριβώς αυτό το πνεύμα, ανακοίνωσε το 2019 την Πρωτοβουλία για το Συντονισμό Δράσεων για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (ΑΜΜΑ). Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, διεθνείς ομάδες εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό του Ινστιτούτου Κύπρου, εργάζονται για την εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη  των στόχων της Συνθήκης σε περιφερειακό επίπεδο και σχεδιασμό μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.  Το  εγχείρημα αυτό θεωρείται στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από αυτή την Πρωτοβουλία καθώς και άλλες δράσεις, η Κύπρος και οι χώρες της ευρύτερης περιοχής μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικών οικονομίων βασισμένων σε καθαρότερες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Μάλιστα, η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας που προκαλεί η πανδημία δίνει μια τεράστια ευκαιρία για την επιτάχυνση του επιθυμητού αυτού μετασχηματισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, περιοχής που θεωρείται μια από τις πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υστερούν σημαντικά ως προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Η υστέρηση αυτή αποτελεί πρόκληση για την Κυπριακή πρωτοβουλία.

Η Συμφωνία των Παρισίων, υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, από 196 χώρες οι οποίες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση της ανθρωπογενούς κρίσης που αντιμετωπίζουμε, περιορίζοντας τη δραματική άνοδο της θερμοκρασίας. Η Συμφωνία καλεί όλους τους συνυπογράφοντες στην ανάληψη φιλόδοξων προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής καθώς και την ενίσχυση, για τον σκοπό αυτό, αναπτυσσόμενων χωρών με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για επιτάχυνση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και την προσαρμογή της στις υπάρχουσες και συνεχιζόμενες κλιματικές αλλαγές, στοχεύοντας παράλληλα στην ανεύρεση επαρκών πηγών χρηματοδότησης για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Πέντε χρόνια μετά, η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα ως ένα μείζον θέμα, καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος μας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιώντας ότι η έγκαιρη δράση είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής , έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της  και έχει θέσει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους. Ανάμεσα σε αυτούς, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030, και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας της περιοχής μέχρι το 2050.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


313