Ευρωπαϊκή διάκριση του ΙΚύ για ερευνητικό πρόγραμμα


«Επανένταξης» Πύλης Πάφου στην σύγχρονη πραγματικότητα της Πρωτεύουσας

Άλλη μια ευρωπαϊκή  διάκριση έλαβε το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ), το οποίο πρωτοπορεί στον τομέα της έρευνας για την οπτικοποίηση-απεικόνιση της εικονικής πραγματικότητας. Η τιμητική αυτή διάκριση αφορά την ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Κύπρου, για τη χρήση διαδραστικής οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων, με σκοπό την εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων χώρων και την διαχείριση ιστορικών μνημείων, η οποία επιλέχθηκε ως μια από τις δυο καλύτερες διεθνείς πρακτικές, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Public Play Space Initiatives, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα αφορούσε την «επανένταξη» του αφημένου στο χρόνο, αρχαιολογικού χώρου της Πύλης Πάφου, που βρίσκεται στην τάφρο των μεσαιωνικών τειχών της Λευκωσίας, στο ευρύτερο δίκτυο δημόσιων χώρων της σύγχρονης πόλης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης COST TU1306, με τη στήριξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Δήμου Λευκωσίας, και σε συνεργασία με το NCSA στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Πλέον, η έρευνα του ΙΚυ περιλαμβάνεται στον κατάλογο των καλύτερων διεθνών πρακτικών που συλλέγει και αναλύει 30 περιπτώσεις μελέτης, με στόχο να προσφέρει ένα διεθνές φάσμα αναδυόμενων μεθοδολογιών και στρατηγικών για τον κοινό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, ερευνητές του Εργαστηρίου Οπτικοποίησης-Απεικόνισης (VisLab) του Ινστιτούτου Κύπρου, με επικεφαλής τον Επίκουρο καθηγητή, Γιώργο Αρτόπουλο πρότειναν μια μεθοδολογία με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων για τη διεπιστημονική μελέτη και ανάλυση πολύπλοκων αστικών πραγματικοτήτων (όπως ιστορικές πόλεις της Μεσογείου), για τη δημιουργία και ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων σε πραγματικό χρόνο. Στόχος της έρευνας είναι η καλύτερη μελέτη και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων που συλλέγουν διαδραστικά δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών, μέσα στο χώρο.

Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει κυρίως στην πραγματοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία μέσω της μοντελοποίησης αστικών δεδομένων και διαδραστικής οπτικοποίησης τους, επιτρέπει την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων σχεδιασμού και παρεμβάσεων σχεδιασμού στο πλαίσιο της διαχείρισης ανοιχτών δημόσιων χώρων που παλαιότερα ήταν δημοφιλείς, αλλά τώρα εγκαταλείπονται ή αφήνονται στον χρόνο λόγω πολιτικών, οικονομικών ή κοινωνικών πιέσεων και συγκυριών (όπως στην περίπτωση της Πύλης Πάφου).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


212