ΙΚύ: Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης 2021


Εξ’ αποστάσεως συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης 2021. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, το Ινστιτούτο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συμμετοχής σε πολλά από τα ερευνητικά προγράμματα που προσφέρονται.

Στόχος του Προγράμματος καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους προσοντούχους φοιτητές ή απόφοιτους, να βιώσουν μια διεθνή ερευνητική εμπειρία, η οποία θα τους ενθαρρύνει στην αναζήτηση και επιδίωξη μιας επιστημονικής καριέρας. Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν έρευνα υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα, να εξοικειωθούν με τις τελευταίες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, και να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου (αν δεν δίδεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα επιλογής). Σημειώνεται επίσης ότι φέτος το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης θα είναι ανοιχτό και για διοικητικές θέσεις.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το θέμα της πρακτικής άσκησης μέσα από τη λίστα ερευνητικών έργων προγραμμάτων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κύπρου ή να προτείνουν δικό τους ερευνητικό θέμα, υπό την προϋπόθεση ότι το Ινστιτούτο είναι σε θέση να παρέχει εποπτεία και διαθέτει τις εγκαταστάσεις για να το φιλοξενήσει. Εάν κριθεί απαραίτητο, παρέχεται και η δυνατότητα, τα περισσότερα ερευνητικά προγράμματα να προσφερθούν εξ’ αποστάσεως λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης από την πανδημία COVID-19. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε κάτω από το κάθε ερευνητικό πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι ενδέχεται τις επόμενες εβδομάδες να αναρτηθούν επιπρόσθετα ερευνητικά έργα/προγράμματα, συνεπώς για τις τελευταίες ενημερώσεις μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κύπρου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης διαρκεί περίπου 8 εβδομάδες.
Έναρξη του Προγράμματος: 1η Ιουνίου 2021
Ολοκλήρωση του Προγράμματος: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη διάρκεια του προγράμματος τους, σε συνεννόηση με τον μέντορα τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι είτε υφιστάμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος), είτε πρόσφατα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ενδιαφέρον για έρευνα και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και απαιτήσεις για συγκεκριμένα ερευνητικά έργα/προγράμματα, στην ιστοσελίδα μας, κάτω από το κάθε ερευνητικό πρόγραμμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται μέχρι την πλήρωση των θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και την ηλεκτρονική αίτηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Summer Internship Programs - The Cyprus Institute (https://www.cyi.ac.cy)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Τηλέφωνο: +357 22208614

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


526