Το Iκύ στη Συνάντηση Διάδρασης για τηΝ Παραπληροφόρηση και την Παιδεία για τα Μέσα


Οι ομάδες των ερευνητικών προγραμμάτων «ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση», που συντονίζεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου, την Παγκύπρια Σχολή Γονέων, το Advanced Media Institute και νέους, μέλη του Cyber Safety Panel και ενεργούς μαθητές και Co-creating Media Literate Youth, που συντονίζεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΠΑΚ, σας προσκαλούν σε μια συνάντηση διάδρασης για την Παραπληροφόρηση και την Παιδεία για τα Μέσα με θέμα «Οι Νέοι απέναντι στην παραπληροφόρηση: Δράσεις στην Κύπρο από και για μαθητές και νέους», θα δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων, και προγραμματίζεται για την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. στο κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.  

Στόχος της συνάντησης είναι να δοθεί έμφαση στη σημαντικότητα της καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα και είναι ανοικτή στο κοινό, κυρίως σε μαθητές από 12 ετών και άνω, σε νέους και εφήβους, στην εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς, σε οργανώσεις νεολαίας και δημοσιογράφους, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε εργαστήρια και συζητήσεις.

Τα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, σε συνέχεια του συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα». 

Ταυτότητα  των ερευνητικών προγραμμάτων:

Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση» υλοποιήθηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Κύπρου, της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, του Advanced Media Institute και με την ενεργό συμμετοχή νέων (14-19 ετών) μέλη του Cyber Safety Youth Panel, αλλά και ενεργοί μαθητές.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε πιλοτικά σχολεία ένα πρότυπο βιωματικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης κατά της παραπληροφόρησης. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη της μεταγνωστικής στάσης και της ικανότητας των εφήβων μαθητών να αντιμετωπίζουν κριτικά την πληροφόρηση στα ψηφιακά μέσα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η κλιματική αλλαγή ως υποδειγματική περιπτωσιολογική μελέτη για την ψηφιακή παραπληροφόρηση, καθώς πρόκειται για ένα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) καυτό θέμα στο οποίο υπάρχουν πολλές πληροφορίες και παραπληροφόρηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές- μέλη του CyberSafety Youth Panel, της Παιδοβουλής και ενεργοί μαθητές- σε συνεργασία και καθοδήγηση από δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς και  υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το πρόγραμμα «Co-Creating Media Literate Youth» υλοποιήθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους νέους και τις νέες της Κύπρου, καθώς και το ευρύτερο κοινό, σε θέματα ενημέρωσης όπως είναι τα θεσμικά θέματα που οδηγούν στην αύξηση της παραπληροφόρησης καθώς επίσης να προωθήσει τα εργαλεία επαλήθευσης γεγονότων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα σχετικά με το πώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να οδηγήσει στην αύξηση του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, του σεξισμού, της μισαλλοδοξίας και της ομοφωνίας καθώς και να προσδιορίσει παραδείγματα όπου οι αντιλήψεις σε συγκεκριμένες θεματικές όπως τα θέματα φύλου, η κλιματική αλλαγή, τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων κ.ά. διαδίδονται εσφαλμένα.

Πρόγραμμα συνάντησης:

10:00-10:30         Επισκέψεις στα σημεία πληροφόρησης των φορέων - ελεύθερες συζητήσεις 

10:30-10:45        Παρουσίαση Co-creating Media Literate Youth - Toolkit

10:45-11:00         Παρουσίαση “ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση

11:00-12:00        Εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, youth workers, νέους/νέες (παράλληλα εργαστήρια)

  1. Παραπληροφόρηση, Γραμματισμός και μη-τυπική μάθηση. Απευθύνεται σε νέους/νέες, δημοσιογράφους, youth workers – Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
  2. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για να λειτουργήσετε ένα βιωματικό εργαστήριο διαδικτυακής πληροφόρησης και παραπληροφόρησης στην τάξη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να λειτουργήσουν οι ίδιοι στους μαθητές τους βιωματικά σεμινάρια .(με τη συμμετοχή του Cyber Safety Youth Panel) - ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση
  3. Παραπληροφορείστε με φωτογραφία!

Πώς μια ‘αθώα’ λεζάντα μαζί με μια πραγματική φωτογραφία μπορεί να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση.. Απευθύνεται σε μαθητές ή/και γονείς.(με τη συμμετοχή του Cyber Safety Youth Panel) - ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση

12:00-12:20        Χαιρετισμοί 

Αν.καθ. κ.Δήμητρα Μηλιώνη, Κοσμητόρισσα  Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ΤΕΠΑΚ

Mrs. Denise Jobin Welch, Public Affairs Officer, Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου

12:20-13:20        Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Αντιμετώπιση της 

Παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Συμμετέχοντες/συμμετέχουσες  

Ε.Κύζα, Αν. καθ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εκπρόσωπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου

Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος Συμβούλιου Νεολαίας Κύπρου  

Μέλη της Ομάδας ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση 

Λοϊζος Γιασουμάς, Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Συντονιστής: Θανάσης Χατζηλάκος, Ινστιτούτο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:20-14:00         Διάλειμμα - Γεύμα

14:00- 14:30       Εργαστήρια 

14:30 - 15:00      Επισκέψεις στα σημεία πληροφόρησης των φορέων - ελεύθερες συζητήσεις

Η δράση ακολουθεί πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ, δηλ. επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 12 ετών και με safepass (εμβολιασμένοι με 2 δόσεις ή να έχουν νοσήσει με κορονοϊό τους τελευταίους έξι μήνες).

Για εγγραφές, το πρόγραμμα της δράσης και περαιτέρω πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο https://medialiteracy.cut.ac.cy/fightingmisinformation.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


537