Σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι για φυσικά και βιολογικά συστήματα σε Διεθνές Συνέδριο στην Πάφο


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη μελέτη φυσικών και βιολογιών συστημάτων πολλαπλών κλίμακων, με τη χρήση υπερυπολογιστών.

Το Συνέδριο, το οποίο είχε υβριδική μορφή, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στις 22-26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος κοινών διδακτορικών του ερευνητικού προγράμματος «STIMULATE» (SimulaTIon in MUltiscaLe physicAl and Biological sysTEms), που συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου, και του διδακτορικού προγράμματος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Συνέδριο προσφώνησε η συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος «STIMULATE», Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου, και Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ελβετία, την Ιταλία, το Ισραήλ, το Λίβανο και την Αίγυπτο, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε διάφορους τομείς έρευνας, όπως υπολογιστική βιολογία, κβαντική χρωμοδυναμική πλέγματος, υπολογιστική δυναμική ρευστών, μοριακή προσομοίωση υλικών και δομής πρωτεϊνών, καθώς και μαθηματική μοντελοποίηση και αλγόριθμων για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων.

Παράλληλα, φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την έρευνα τους με ομιλίες και επιστημονικές αφίσες. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, απονεμήθηκε βραβείο για την καλύτερη αφίσα στο μεταπτυχιακό φοιτητή Σταύρο Αθανασίου του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Τέλος, πέραν από τις επιστημονικές ομιλίες, στο Συνέδριο έγινε ειδική αναφορά στο θέμα της καινοτομίας και του οικοσυστήματος που απαιτείται για την μεταφορά της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό, συμπεριλαμβανομένων βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


568