Το ΙΚύ, βασικός εταίρος σε κοινήμεσογειακή προσπάθεια


 Για δημιουργία Δικτύου Διαχείρισης Νερού, Ενέργειας, Τροφίμων και Οικοσυστημάτων

Άλλη μια σημαντική επιχορήγηση, αυτή τη φορά από τον οργανισμό PRIMA, για τον συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος «WEFE4MED» (Towards a Mediterranean WEFE Nexus Community of Practice), εξασφάλισε το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ).

Η επιτυχία αυτή τοποθετεί το ΙΚυ στο επίκεντρο μιας προσπάθειας των χωρών της Μεσογείου για την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης, αναφορικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση του Νερού, της Ενέργειας, των Τροφίμων και των Οικοσυστημάτων (WEFE).

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί κλειδί για τη διασφάλιση ανθεκτικών, κυκλικών και πράσινων οικονομιών, καθώς και για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, μέσω μιας κοινότητας (Nexus Community of Practice - NCoP), υπεύθυνης για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και τα αγρο-οικολογικά συστήματα.

Το τετραετές, χρηματοδοτούμενο με 2 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικό πρόγραμμα,  πέραν από τους Ευρωπαίους εταίρους περιλαμβάνει ερευνητικούς οργανισμούς από τις 22 χώρες της Μεσογείου και αναμένεται να συγκεντρώσει τις καλύτερες πρακτικές προσέγγισης σε θέματα WEFE.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σπουδαία προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού ανοιχτού ψηφιακού δικτύου, δηλαδή μιας λειτουργικής πλατφόρμας διαλόγου, που θα έχει ως απώτερο στόχο τη συνεργασία ανάμεσα σε επιστήμονες και πολιτικούς στη Μεσόγειο. Η κοινότητα αυτή θα ενθαρρύνει τη μακροχρόνια συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και διάδοσή τους μεταξύ των χωρών.

Το εν λόγω φόρουμ που επιδιώκει να αναπτύξει το ερευνητικό πρόγραμμα, αναμένεται να προσελκύσει τους επιστήμονες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών, τα Μέσα Ενημέρωσης, επιχειρηματίες και επενδυτές οι οποίοι θα ανταλλάζουν γνώσεις και απόψεις, αναπτύσσοντας παράλληλα βέλτιστες πρακτικές και επιστημονικές πολιτικές, με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, εμπνευσμένων από κορυφαίους και εξειδικευμένους ερευνητές στους τομείς WEFE, οι οποίες λύσεις θα παρουσιάζουν τα οφέλη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών πόρων για βιώσιμη και ανθεκτική στο κλίμα ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Η καινοτομία του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος έγκειται στο γεγονός  ότι για πρώτη φορά, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα βρεθούν κάτω από μια στέγη, για να επιλύσουν τα κοινά προβλήματα των χωρών της Μεσογείου. Επιπλέον, τα καλύτερα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα στη Μεσόγειο, σχετικά με την προσέγγιση σε θέματα WEFE, θα μετατραπούν σε ζωντανά εργαστήρια, συνδεδεμένα απευθείας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και πιθανούς επενδυτές, ώστε να εντατικοποιηθεί η κοινή προσπάθεια και να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές που θα έχουν εφαρμογή σε ολόκληρη την περιοχή.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα του Συνέδριου WEFE Nexus Science Advances, που φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου και συνδιοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Research and Innovation and the Joint Research Centre), την Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean) και τον PRIMA, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας μιας συμμετοχικής πλατφόρμας/μεσογειακής κοινότητας για θέματα WEFE.

Ο οργανισμός  PRIMA, που χρηματοδοτεί το έργο «WEFE4MED», αποτελείται από 19 κράτη από χώρες της Μεσογείου και της ΕΕ, που έχουν κοινή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση του πληθυσμού, της επισιτιστικής ασφάλειας, της λειψυδρίας, της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, της βιώσιμης γεωργίας, της απώλεια αγρο-βιοποικιλότητας, και της ενίσχυσης του μεσογειακού τρόπου ζωής.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


459