Το ΙΚύ εταίρος στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις


Άλλη μια σημαντική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης προσθέτει στο ενεργητικό του το Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο επιστημονικού συντονιστή στη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού στην Ευρωπαϊκή Αποστολή, η οποία στοχεύει να καταστήσει τη Λεμεσό Κλιματικά Ουδέτερη και Έξυπνη Πόλη μέχρι το 2030.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει υψηλούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, με το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) να υποστηρίζει έμπρακτα αυτές τις προσπάθειες μέσα από διάφορες συνέργειες, ερευνητικά προγράμματα και άλλες δράσεις. Πρόσφατα, το Ινστιτούτο Κύπρου υποστήριξε επιστημονικά το Δήμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πρότασης για ένταξη του Δήμου στην ευρωπαϊκή Αποστολή, που στόχο έχει να καταστήσει κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Η Λεμεσός επιλέχθηκε, ως μία από τις 100 «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις», μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, για την οποία υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από 377 πόλεις από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πόλεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, καθώς αν και καταλαμβάνουν μόνο το 4% της επικράτειας της ΕΕ, φιλοξενούν το 75% των πολιτών της. Επιπλέον, οι κάτοικοι των πόλεων καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Συνεπώς, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αστική δράση, με την ΕΕ να αποφασίζει να υποστηρίξει τις πόλεις στην επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Η εν λόγω Αποστολή στοχεύει να καταστήσει τις συμμετέχουσες πόλεις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες έως το 2030, εστιάζοντας σε τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεταφορές, τα κτίρια κ.λπ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτών. Οι 100 πόλεις αναμένεται ότι θα αναπτύξουν συμβάσεις για το κλίμα - ένα ενιαίο στρατηγικό πλάνο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Μέσω του προγράμματος «HORIZON EUROPE» και του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 2021-2027, καθώς και μέσω άλλων ευκαιριών χρηματοδότησης, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τις 100 πόλεις, προκειμένου να επιτευχθούν καινοτόμες δράσεις προς αυτή τη κατεύθυνση.

Σε αναγνώριση της συμβολής του Ινστιτούτου Κύπρου σε αυτή την επιτυχία, αλλά και λόγω του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει για την επιτυχή συμμετοχή του Δήμου στην Αποστολή, το ΙΚυ θα αναλάβει το ρόλο του επιστημονικού συντονιστή. Η συνεργασία αυτή εδραιώθηκε στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Ινστιτούτου Κύπρου, που ανακοινώθηκε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεμεσού στις 3 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΙΚυ και Δήμου Λεμεσού, ο Δήμαρχος, κ. Νίκος Νικολαΐδης και διμελής αντιπροσωπεία του Δήμου με τους Δημοτικό Γραμματέα, κ. Χρίστο Ευσταθιάδη και τον Δημοτικό Μηχανικό, κ. Αντώνη Χαραλάμπους, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία, και ξεναγήθηκαν στα εργαστήριά του, την Τρίτη στις 2 Αυγούστου.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας των δυο οργανισμών, καθώς και τη στρατηγική υλοποίησης των στόχων του Δήμου, παρουσία του Προέδρου του ΙΚυ, Καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, του Αντιπροέδρου Διοίκησης του ΙΚυ, Δρα Μιχάλη Γιάγκου, και του Βοηθού Αντιπροέδρου Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Δρα Κωνσταντίνου Κλεόβουλου. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Δρ. Πέτρος Καρεκλάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου «Φίλοι του Ινστιτούτου Κύπρου», ο Συντονιστής του Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΚυ, Δρας Μιχάλης Παπαδόπουλος, και ο Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού εξέφρασε ικανοποίηση για την ευκαιρία να επισκεφθεί το ΙΚυ, ενώ συνεχάρη τη διοίκηση και τους ερευνητές για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι προσβλέπει σε μια ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ των δυο οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι αναμένει με ανυπομονησία απτά αποτελέσματα αναφορικά με τους στόχους της Αποστολής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


508