Διεθνούς εμβέλειας ερευνητές τέχνης στο Συμπόσιο των Εργαστηρίων Χαρακτηρισμού Τέχνης Ανδρ. Πίττας


«Old Masters, New Tools: Science and Technology Approaches to Art History»

Συμπόσιο αφιερωμένο στην τέχνη και τη διεπιστημονική μελέτη και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διοργανώνουν τα Εργαστήρια Χαρακτηρισμού Τέχνης «Ανδρέας Πίττας» του Ινστιτούτου Κύπρου, με αφορμή τα τρία χρόνια επιτυχούς λειτουργίας τους.

Το Συμπόσιο, με τίτλο «Old Masters, New Tools: Science and Technology Approaches to Art History» θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022 στο Ινστιτούτο Κύπρου, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, ερευνητών και μελετητών στους τομείς της ιστορίας της τέχνης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, θα παρουσιαστούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα δοθούν απαντήσεις σε θέματα μελέτης, ανάλυσης και ανάδειξης έργων τέχνης, αρχαιολογικών αντικειμένων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο το έργο και τα επιτεύγματα των εργαστηρίων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Διεθνούς εμβέλειας και παγκοσμίου φήμης μελετητές και εμπειρογνώμονες, θα εξετάσουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και θα συζητήσουν τις προοπτικές σύνδεσης της καινοτομίας και της έρευνας, με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο του χαρακτηρισμού της τέχνης, της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του διήμερου συμποσίου οι επίτιμοι προσκεκλημένοι θα επισκεφθούν τις εκκλησίες του Τροόδους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO, όπου οι ερευνητές των εργαστηρίων θα μοιραστούν μαζί τους τη συναρπαστική διεπιστημονική έρευνα τους σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών και συνεργειών.

Εργαστήρια Χαρακτηρισμού Τέχνης Ανδρέας Πίττας (APAC Labs)

Σε πλήρη λειτουργία από το 2019, τα Εργαστήρια Χαρακτηρισμού Τέχνης Ανδρέας Πίττας (APAC Labs) στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC) του Ινστιτούτου Κύπρου, προωθούν την ανάπτυξη και αποτελεσματική χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάλυσης, μελέτης και ανάδειξης έργων τέχνης, αρχαιολογικών αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνοτροπία, την εικονογραφία, την τεχνική, την προέλευση, τα υλικά και την κατάσταση συντήρησης των έργων τέχνης και των θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εξετάζονται με τη χρήση των πλέον καινοτόμων ψηφιακών και αναλυτικών μεθόδων.

Τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των APAC Labs  περιλαμβάνουν εργαστήρια και σεμινάρια που επικεντρώνονται σε διεπιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές όπως και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


289