To ΙΚύ διοργάνωσε Συμμετοχικό Εργαστήριο στο Τρόοδος για τη βιώσιμη διαχείριση εδαφών


Με στόχο τη ενημέρωση, την καταγραφή προβλημάτων και βιώσιμων λύσεων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εργαστήριο Αποκατάστασης Αγρο-οικοσυστημάτων για τη Μεσόγειο, την Τέταρτη, 1 Φεβρουάριου 2023 στον Αγρό. Το εργαστήριο διοργάνωσε το Τμήμα Υδάτινων Πόρων του Ινστιτούτου Κύπρου. Το εργαστήριο είναι το πρώτο από μια σειρά συναντήσεων με θέμα την αποκατάσταση της υποβάθμισης και της βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών και των υδάτων, καθώς και την επίδρασή τους στα αγροδιατροφικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, συμμετοχικές τεχνικές βοήθησαν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ γεωργών της περιοχής του Τροόδους, λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας, ερευνητών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της διάβρωσης του εδάφους.

Σημείο αναφοράς του εργαστήριου ήταν η διάβρωση των εδαφών που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια υποβάθμισης του εδάφους στη Μεσόγειο. Είναι ενδεικτικό ότι η Μεσογειακή γη χάνει σε ετήσια βάση περίπου μισό τόνο εύφορου εδάφους ανά στρέμμα, ενώ ως το 2050 προβλέπεται να χάσει πάνω από 10% της γεωργική παραγωγής της λόγω της εδαφικής διάβρωσης. Όπως ανέφερε ο ερευνητής του Ινστιτούτο Κύπρου και συντονιστής του εργαστήριου, Δρ. Χρίστος Ζουμίδης, στην περιοχή του Τροόδους και σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν στο πεδίο, η απώλεια εδάφους σε εγκαταλειμμένα επικλινή εδάφη είναι έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με γεωργικές εκμεταλλεύσεις οπού διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι αναβαθμίδες και οι ξερολιθικοί τοίχοι.

Στο εργαστήριο έδωσαν το παρόν τους και συμμετείχαν ενεργά γεωργοί της περιοχής Πιτσιλιάς, γεωπόνοι οινοποιών της περιοχής Τροόδους, οι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας Ανδρέας Μουσουλιώτης, Στέλιος Πετρίδης και Νικολίνα Κυριακού, η λειτουργός της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνα Γεωργίου, και οι ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Δρ. Παναγιώτης Ντάλιας και Δρ. Αναστάσιος Χριστού. Από πλευράς Ινστιτούτου Κύπρου συμμετείχαν η Αν. Καθηγήτρια Adriana Bruggeman, και οι ερευνητές Δρ. Ηλίας Γιαννάκης και Νιόβη Χριστοδούλου.

Κατά τη συζήτηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση των εδαφών εντοπιστήκαν θέματα όπως η σταδιακή εγκατάλειψη της γης στις ορεινές περιοχές, η κακή συντήρηση στις αναβαθμίδες καθώς και η ανεξέλεγκτη χρήση βαρέων μηχανήματων για τη δημιουργία νέων ή την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αναβαθμίδων. Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά όλοι οι παραβρισκόμενοι, δίνοντας τη δική τους οπτική και αναδεικνύοντας τοπικά ζητήματα και ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά τις λύσεις, μεταξύ άλλων συζητήθηκε η συντήρηση των ξερολιθιών, η ανάγκη για δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση γεωργικών εκσκαφέων, καθώς και η χρήση θρυμματισμένων κλαδευμάτων και κομπόστας, και η χλωρή λίπανση. Μερικές από αυτές τις λύσεις περιλαμβάνονται στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027, με τη συζήτηση να εστιάζει στο κατά πόσο αυτά τα μέτρα είναι ελκυστικά για τους γεωργούς και εφικτά να εφαρμοστούν και να αποδώσουν στο Τρόοδος.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου PRIMA REACT4MED με τίτλο «Δράσεις Ευρείας Αποκατάστασης Αγρο-οικοσυστημάτων για τη Μεσόγειο», και λαμβάνει χώρα παράλληλα με αντίστοιχες ημερίδες σε άλλες 7 μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα διαχείρισης των εδαφών και των υδάτων (Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία και Αίγυπτος). Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η επιστημονική γνώση, οι καλές καλλιεργητικές πρακτικές και η εφαρμογή τους σε μέτρα πολιτικής θα εναρμονιστούν με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με δίκαιη συμμετοχή τους στα οφέλη. Η σύμπραξη του έργου REACT4MED, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα PRIMA με τη στήριξη του Ορίζοντα Ευρώπη, αποτελείται από 11 εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και μια μικρομεσαία επιχείρηση) από χώρες που συνεργάζονται με το PRIMA. Στην πορεία του έργου, που θα διαρκέσει ως το 2025, οι εταίροι θα εργαστούν συστηματικά για την ευρεία εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιώσιμης διαχείρισης εδαφών και υδάτων για την υποστήριξη της αγροδιατροφικής παραγωγικότητας των Μεσογειακών περιοχών, καθώς και την επιτάχυνση και την διάδοση της σχετικής τεχνολογικής καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Κύπρου (c.zoumides@cyi.ac.cy) και το έργο REACT4MED (info@react4med.eu).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


268