Μέτρηση των επιπέδων μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τη χρήση Drone


Ομάδα ερευνητών του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μη-Επανδρωμένων Συστημάτων (USRL) του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ) πραγματοποίησε μετρήσεις της κατακόρυφης διασποράς της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι υψόμετρο 1.000 μέτρων, με τη χρήση Drone.

Οι μετρήσεις που έγιναν στο πάρκο της Αθαλάσσας στα τέλη Ιανουαρίου, αφορούσαν την ποσοτική συγκέντρωση μαύρου άνθρακα (BC) που εκπέμπεται στην αστική περιοχή της Λευκωσίας. Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό ορίων σε χημικά μοντέλα μεταφοράς που αναπτύσσουν ερευνητές του Κέντρου για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα (CARE-C) του ΙΚυ για την καλύτερη κατανόηση της ποιότητας του αέρα.

Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε με γνώμονα ότι το πάρκο της Αθαλάσσας δεν βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη αποτύπωση ενός αντιπροσωπευτικότερου δείγματος των επιπέδων ρύπανσης της Λευκωσίας.

Το drone, έχοντας ενσωματωμένο μικροσκοπικό αισθητήρα που ονομάζεται αιθαλόμετρο, επέτρεψε την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των επιπέδων εκπομπής μαύρου άνθρακα, ενώ μπορούσε να διακρίνει και να ξεχωρίσει την πηγή των ρύπων. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, διενεργήθηκαν συνολικά 17 πτήσεις έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δεδομένα από τις πρωινές ώρες αιχμής της κυκλοφορίας των μέσων μεταφοράς, αλλά και το βράδυ, οπόταν παρατηρείται χρήση τζακιών.

Ο μαύρος άνθρακας, γνωστός και ως αιθάλη, αποτελείται από λεπτά σωματίδια που παράγονται από ανεπαρκή καύση και συνδέεται, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, με καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις. Επιπλέον, πρόκειται για ένα στοιχείο που απορροφά το φως και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θέρμανση της ατμόσφαιρας. Η αιθάλη μπορεί να εκπέμπεται από την καύση των μέσων μεταφοράς, ειδικά των οχημάτων με χρήση πετρελαίου ντίζελ, καθώς και από τα τζάκια οικιακής χρήσης.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και της Ρύπανσης των Μεταφορικών Μέσων στην Κύπρο» (ACCEPT), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και νορβηγικές επιχορηγήσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


243