ΙΚύ: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικά 2023-2024


Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 στα ακόλουθα προγράμματα:

 • MSc/MPhil Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 • MSc Επιστήμη Δεδομένων και Προσομοίωση
 • MSc Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά
 • PhD Υπολογιστικές Επιστήμες
 • PhD Ενέργεια, Περιβάλλον και Επιστήμες της Ατμόσφαιρας
 • PhD Επιστήμη και Τεχνολογία στην Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά

Όλα τα προγράμματα διδάσκονται στην Αγγλική και είναι: 

 • Πλήρως αναγνωρισμένα στην Κυπριακή και Ελληνική Δημοκρατία
 • Καινοτόμα με εξειδίκευση σε πρωτοποριακούς τομείς της σύγχρονης διαθεματικής επιστήμης, με εξαιρετικές προοπτικές εργοδότησης
 • Υποστηρικτικά προς τους φοιτητές, μέσω ευκαιριών απασχόλησης σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες με πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές
 • Εμπλουτισμένα με ευκαιρίες για ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ως μέρος μιας ολιστικής εκπαιδευτικής προσέγγισης
 • Δυνατότητα για Joint Doctoral Degrees με τα καλύτερα πανεπιστημία στον κόσμο
 • Πρόσβαση στη βιομηχανία και την αγορά εργασίας μέσω Βιομηχανικών Διδακτορικών

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 1 Απριλίου 2023

Έναρξη Εξαμήνου: 2 Οκτωβρίου 2023

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Ινστιτούτο Κύπρου  προσφέρει ακαδημαϊκές υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία και τα προσόντα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από φοιτητές/τριες που είναι κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο. Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι η Αγγλική, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 1η Απριλίου 2023. Η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης (μόνο για άτομα που δεν χρειάζονται φοιτητική βίζα) είναι η 3η Ιουλίου, 2023. Θα δοθεί προτεραιότητα, κατά την εξέταση των αιτήσεων για υποτροφία στους υποψήφιους που θα υποβάλλουν αίτηση έως την 1η Απριλίου, 2023.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy  ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ηλεκτρονική διεύθυνση office.school@cyi.ac.cy ή και τηλεφωνικώς στο +357 22208614.

Τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second andThird Cycle Degree Guidelines).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


369