ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών

23 Ιουν 2022 - 12:50


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών

23 Ιουν 2022 - 12:49


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων

08 Ιουν 2022 - 14:42


ΕΕΥ: Ανάρτηση Πινάκων Διορισίμων

31 Μαρ 2022 - 14:11


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων

22 Ιουν 2021 - 15:19


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι

22 Ιουν 2021 - 13:53


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες

26 Φεβ 2021 - 13:39


ΕΕΥ: Επαναφορά υποψηφίου σε πίνακα διοριστέων

10 Σεπ 2020 - 11:48


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει Υποψήφιους που είναι Εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων

10 Αυγ 2020 - 13:33


ΕΕΥ: Διόρθωση στους αναθεωρημένους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων

20 Ιουλ 2020 - 14:51










Newsletter