ΕΕΥ: Κατάργηση πινάκων διοριστέων σε ειδικότητες Καθηγητή, στις Κλ. Α5-Α7 και Α8-Α10-Α11


Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), οι πίνακες διοριστέων στις πιο κάτω ειδικότητες της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης καταργούνται. Ως επακόλουθο, δεν θα παραλαμβάνονται πλέον αιτήσεις για εγγραφή και αιτήματα για παραχώρηση πρόσθετων μονάδων στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων, για τις πιο κάτω ειδικότητες:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Α5-Α7

Γεωγραφίας

Αγγλικών

Γαλλικών

Γερμανικών

Μουσικής

Τέχνης

Οικοκυρικών

Στενογραφίας/Δακτυλογραφίας Πρακτικών Γνώσεων

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Α8-Α10-Α11

Γεωπονίας

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αιτήσεις για εγγραφή και αιτήματα για παραχώρηση πρόσθετων μονάδων στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων για τις πιο κάτω ειδικότητες της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Α8-Α10-Α11

Θρησκευτικών

Φιλολογικών

Μαθηματικών

Φυσικής

Χημείας

Βιολογίας

Γεωλογίας

Γεωγραφίας

Αγγλικών

Γαλλικών

Γερμανικών

Ιταλικών

Ισπανικών

Τουρκικών

Ρωσικών

Εμπορικών/Οικονομικών Φυσικής Αγωγής Μουσικής Τέχνης

Οικιακής Οικονομίας Ψυχολογίας

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Φωτογραφικής Τέχνης Θεατρολογίας

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


3068