ΕΕΥ: Αναθεωρημένος πίνακας διοριστέων Εκπαιδευτών Κομμωτικής Κλ. Α5-Α7


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, σήμερα, 15 Ιουλίου 2020, αναρτήθηκε στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένος πίνακας διοριστέων Εκπαιδευτών Κομμωτικής Κλ. Α5-Α7, όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί μετά από εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα διοριστέων Εκπαιδευτών Κομμωτικής Κλ. Α5-Α7, που είχε αναρτηθεί στις 29 Απριλίου 2020

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


742