ΕΕΥ: Διόρθωση στους αναθεωρημένους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, μετά από την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων διοριστέων και διορισίμων, στις 30 Ιουνίου 2020, διαπιστώθηκε ότι:

ΣΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ:

  • Εμπορικών/Οικονομικών, εκ παραδρομής αναγράφεται ως ημερομηνία απόκτησης τίτλου της υποψήφιας Χατζηαντώνη Ελένης η 16.6.1987, αντί της ορθής ημερομηνίας, 6.5.1987.

ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ:

  • Ηλεκτρολογίας (Γενική) Κλ.Α8-Α10-Α11, ο υποψήφιος με αρ. υποψηφίου 2019/10819, θα έπρεπε να εμφανίζεται στον εν λόγω πίνακα με α/α 4 αντί με α/α 5.
  • Δασκάλων, εκ παραδρομής η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, που αφορά τον υποψήφιο με αρ. 2019/13876, δεν καταχωρήθηκε με αποτέλεσμα στη σχετική στήλη να εμφανίζεται η ένδειξη μηδέν (0) αντί 2,0833.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2153