ΕΕΥ: Επαναφορά υποψηφίου σε πίνακα διοριστέων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, το όνομα του ΛΟΙΖΟΥ Λοΐζου, το οποίο εμφανιζόταν στον πίνακα διοριστέων Εμπορικών/Οικονομικών Φεβρουαρίου 2020, στον α/α 50 θα έπρεπε να εμφανίζεται και στον αντίστοιχο αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων Ιουνίου 2020, στον α/α 34. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε την επαναφορά του στον οικείο πίνακα διοριστέων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2168