ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών...

31 Μαρ 2020 - 13:29


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων με αναπηρίες

27 Φεβ 2020 - 14:15


ΕΕΥ: Κατάργηση πινάκων διοριστέων σε ειδικότητες Καθηγητή, στις Κλ. Α5-Α7 και Α8-Α10-Α11

27 Φεβ 2020 - 14:08


ΕΕΥ: Ανακοίνωση προς αιτητές/υποψηφίους για τους πίνακες διορισίμων

09 Αυγ 2019 - 15:48


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών

06 Ιουν 2019 - 15:44


ΕΕΥ: Aναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών

06 Ιουν 2019 - 15:41


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντή ΜΤΕ για τα Ξενοδοχειακά

29 Μαι 2019 - 15:15


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν οι αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών

28 Μαρ 2019 - 13:03


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων

27 Φεβ 2019 - 14:35


Προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

25 Σεπ 2018 - 13:43


Newsletter